A patkánymentes főváros története

 

A Fővárosi KÖJÁL 1970-ben, a vizsgálatok alapján, a patkányok számát Budapesten körülbelül 2 millióra becsülte, amelyek 300-400 millió Ft kárt okoztak évente. A vizsgálat továbbá megállapította, hogy átlagosan az objektumok 32,8 %-a volt patkánnyal fertőzött. Ám jelentős különbség adódott a területek között, a belvárosban majdnem 100 %-os volt a fertőzöttség.
          

 

Budapesten 99 %-ban a vándorpatkány (Rattus norvegicus), míg a házi patkány (Rattus rattus) csak a raktárakban és a kikötőkben fordult elő szórványosan.

A hatvanas évek végéig patkányirtási munkák csak Budapest bizonyos részein történtek. Ezek az irtások nem voltak kielégítőek és nem tudták a magyar főváros patkány problémáját megoldani. A Fővárosi KÖJÁL által végzett felmérés kimutatta, hogy ezekben az években a patkányirtás kb. 30 millió forintba került évente. A patkányfertőzöttség továbbra is jelentős közegészségügyi veszélyt jelentett és komoly gazdasági károkat okozott. Az eredménytelenség fő oka az volt, hogy az irtások ad-hoc és elszigetelt jelleggel csak a város bizonyos részeire korlátozódtak, az időpontok nem voltak összehangolva és korszerűtlen technikákat alkalmaztak.

 

Patkánymentesítés elrendelése

A rendkívül súlyos helyzetre való tekintettel 1971-ben a Fővárosi Tanács VB. elrendelte, hogy Budapest 525 km2–es területét patkánymentesíteni kell. A feladat elvégzésére pályázatot írt ki, melyet a Bábolna Bio Kft. (elődje a Bábolnai Fertőtlenítő Állomás) nyert meg.

 

Patkánymentesítés végrehajtása

Az alapos felmérés alapján és a minden részletre kiterjedően kidolgozott ütemterv szerint a deratizációt 3 szakaszban, egy- és háromnegyed év alatt kellett végrehajtani. Az operatív munka 1971 áprilisában kezdődött meg, amelynek lényege az volt, hogy módszeresen, előre tervezett ütemterv szerint haladva, a felszíni objektumokban és a csatornahálózatban, egy időben kerüljön kihelyezésre a rágcsálóirtó szer.

A munkában átlagosan 112 fő, valamint 20 gépkocsi vett részt. A munkát irányító brigádvezetőket a Fővárosi KÖJÁL képezte ki. A deratizációt mind szakmai, mind eredményességi szempontból mindvégig a Fővárosi KÖJÁL ellenőrizte. A méréseik alapján megállapítható volt, hogy a főváros patkánymentesítése egyértelműen eredményes volt. Büszkén állíthatjuk, hogy Budapest az egyetlen olyan világváros, ahol a patkányok sem közegészségügyi, sem gazdasági kárt, sem közérzeti problémát nem okoznak.

 

Patkánymentes állapot fenntartása

A főváros vezetése felismerte, hogy a patkánymentes állapot, csak egységes technológiával, egy kivitelező által végzett munkával őrizhető meg, ezért 1973-ban pályázatot írt ki a patkánymentes állapot fenntartására, amelyet a mentesítés során elért eredmény ismeretében ismét a BÁBOLNA BIO nyert el. Ezek a munkálatok mind a mai napig folytatódnak a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal finanszírozásával. Ez azt jelenti, hogy sem a lakosságnak, sem az intézményeknek, üzemeknek nem kell fizetniük a patkánymentes állapot megőrzési munkálatokért, sem az esetlegesen kialakuló fertőzöttség felszámolásáért.

 

A patkánymentes állapot megőrzésének módja

A patkánymentes állapot megőrzése érdekében a BÁBOLNA BIO új, speciális technológiát dolgozott ki, amelynek az alapja egy saját fejlesztésű számítógépes rendszer. A fenntartási munkálatok keretében a lakossági és intézményi bejelentéseket követően, a szükséges kezeléseket vállalatunk 24-48 órán belül elvégzi, annak érdekében, hogy megelőzze a patkányok elszaporodását. A kihelyezett irtószerek fogyását és állagát heti rendszerességgel mindaddig ellenőrzi, amíg a patkányfertőzöttség meg nem szűnik.

BÁBOLNA BIO a megelőző jellegű munkálatok keretén belül, amely a teljes tevékenység kb. 90 %-át teszi ki folyamatos méregmezőt alakít ki és havonkénti rendszeres ellenőrző vizsgálatokat végez, a behatolási kapuként nyilvántartott objektumokban, valamint a kijelölt folyó- és patakpartok mentén.

A fenntartási munkálatok során, a be nem jelentett patkány előfordulások felderítése és kezelése érdekében dolgozóink felderítő munkát végeznek az elmúlt esztendők patkányfertőzöttségi megoszlásának figyelembe-vételével. A felderítő munka során a csatornarendszer tisztító aknáiban, valamint minden szabad víznyelőben speciális, a nedvességnek ellenálló irtószert helyeznek ki.

BÁBOLNA BIO minden patkány által veszélyeztetett objektumban (nagy ipari létesítmények, élelmiszeripari üzemek, stb.) félévente a terület bejárását és ellenőrzését követően szükség esetén kezelést végez. A veszélyeztetettként nyilvántartott objektumok száma Budapesten jelenleg közel 400 darab.

Tapasztalatok szerint a patkánymentes állapot fenntartási tevékenysége csak akkor végezhető eredményesen, ha az továbbra is az egész fővárosra kiterjed és egységes rendszerben, egységes technológia alapján kerül végrehajtásra.

A patkánymentes állapot megőrzésének eredményei

A megelőző jellegű fenntartási tevékenység eredményeként a környező településekről bevándorló, illetve az áruszállítás során behurcolt szórványos patkányfertőzöttség mértéke évről-évre tovább csökken.

A vállalatunk által végzett munkát szakmai és eredményességi szempontból mindvégig az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat Fővárosi Intézete (korábban Fővárosi KÖJÁL, később ÁNTSZ Közép-Magyarországi Regionális Intézet Főváros/Pest Megye jelenleg Budapest Fővárosi és Pest megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve) ellenőrizte, illetve ellenőrzi. A havonkénti rendszerességgel végzett objektív vizsgálatai alapján BÁBOLNA BIO munkája ellen semmilyen kifogás nem merült fel.

 

Egészségügyi Világszervezet megállapítása

A budapesti patkánymentesítés kimagasló eredményessége – szakmai körökben – világszerte ismertté, sőt elismertté vált. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1998 őszén megjelentetett, a patkányokkal foglalkozó kiadványában a budapesti patkánymentesítést és azt követő mentesség fenntartási munkálatokat bemutató esettanulmányban, ezt az akciót a világon a legjobban szervezett hosszú távú patkányellenes programként mutatja be.

Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a folyamatos és szisztematikus megelőző munkavégzés rendkívül fontos, mert ellenkező esetben fővárosunkban egyrészt rövid időn belül újra nagy számban elszaporodnának a patkányok, amelyek ismét igen súlyos közegészségügyi és gazdasági károkat okoznának, másrészt az eddigi jelentős anyagi ráfordítás kárba veszne.

Nagyon fontos, hogy esetleges patkányfertőzöttség észlelése esetén, az minél előbb vállalatunk tudomására jusson, hogy a szükséges intézkedéseket megtehessük. Ezért munkánk eredményesebb végzéséhez továbbra is kérjük segítségüket!


FIGYELEM!!!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2018. július 1.-től a Főváros patkánymentes állapotának fenntartását nem vállalatunk végzi. A Bábolna Bio 47 éves tapasztalatával szolgáltatási díj ellenében továbbra is végez kártevőirtási tevékenységet Budapesten és az ország egész területén.